• Chnpowernice
  • Chnpowernice
  • Chnpowernice
  • Chnpowernice

ทำไมถึงเลือกพวกเรา

การใช้เทคโนโลยีการติดตามในระบบ PV สามารถเพิ่มการผลิตพลังงานของระบบ PV ได้ถึง 20%!
เมื่อเทียบกับกลไกแบบหมุน เครื่องติดตามเชิงเส้นมีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจที่ดี:
1. ในโครงสร้าง 1P สามารถบันทึกได้ 650,000 USD ในโครงการ 100MW
2. ประสิทธิภาพการติดตั้ง 3 เท่าของกลไกการหมุน
เราออกแบบและจัดหาตัวติดตามเชิงเส้นแบบแบตช์สำหรับ Gamechange, Trina/Nclave และ Valmont/Convert, Arctech, SBP และอื่นๆ